AJOFM Buzău - Instituție liberă de ”dosarul cu șină” !

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 


HG nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă


HG nr.377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora


Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă


HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


HG nr.855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă


Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale


Legea nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă


HG nr.1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă


HG nr. 903/2016 privind Planul national de mobilitate


Legea prevenirii


HG 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contraventiilor care intră sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere


LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015


HOTARARE nr. 585 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala


© 2009 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau admin