SUBVENTIONAREA LOCURILOR DE MUNCA CONFORM ART. 80 SI ART. 85 DIN LEGEA NR. 76/2002, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

ART. 80

(1) Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 900 lei.

(2)Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevazuta la alin. (1) pe o perioada de 18 luni.

In sensul prezentei legi, prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular,autorizat in conditiile legii.

Angajatorii care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art.80 din lege vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr.15, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

(3) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2):

a) angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant;

b) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu absolventii institutiilor de invatamant;

c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 85, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevede¬ri¬lor legale, in ultimii 2 ani;

d) angajatorii care la data solicitarii acordarii masurii de stimulare a ocuparii fortei de munca se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

ART. 85

(1) Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 900 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.

(2) De facilitatile prevazute la alin. (1) beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.

(3) Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 900 lei.

In sensul prezentei legi, prin tanar NEET se intelege –tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 de ani care nu are loc de munca,nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala.

In sensul prezentei legi,prin somer de lunga durata se intelege –persoana care este somer pe o perioada mai mare de 12 luni, in cazul persoanelor cu varsta de minimum 25 de ani si pe o perioada de 6 luni, in cazul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 25 de ani.

(6) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1), (2) si (5):

a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la alin. (1), (2) si (5);

b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si la alin. (1), (2) si (5) pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

c) angajatorii care la data solicitarii acordarii facilitatii se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

(8) Facilitatile prevazute la alin. (1), (2) si (5) se acorda angajatorilor in situatia in care tinerii NEET si persoanele din categoriile mentionate sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti*).

Mentionam ca in anul 2016 la art. 80 s-au incheiat 107 conventii pentru 143 absolventi, suma angajata fiind de 435174 lei iar la art. 85 s-au incheiat 241 conventii pentru 468 de someri peste 45 de ani, suma angajata fiind de 1495767 lei.

Astfel, suma alocata conventiilor incheiate in anul 2016 conform art. 80 si 85, cu derulare in anul 2017, este de 2,1 mil. lei.

PROMOVAREA PARTICIPARII PE PIATA MUNCII A TINERILOR CU RISC DE MARGINALIZARE SOCIALA

ART. 93

Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, prevazuti la art. 5 punctul IV^3 din lege, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

In sensul prezentei legi, prin tanar cu risc de marginalizare sociala se intelege - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute la punctul IV din lege, se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;

b) are dizabilitati;

c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;

d) are copii in intretinere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

f) este victima a traficului de persoane.

(2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda in situatia in care:

a) incadrarea in munca se realizeaza in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;

b) locul de munca pe care este incadrat tanarul este un loc de munca vacant, care a fost comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale;

c) sunt indeplinite si alte conditii prevazute de dispozitiile legale, stabilite potrivit prevederilor art. 95, pentru acordarea acestei sume.

(3) Nu beneficiaza de suma prevazuta la alin. (1):

a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la acest alineat;

b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si art. 85 alin. (1) si (2), pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

c) angajatorii care la data solicitarii acordarii sumei se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

Mentionam ca in anul 2016 la art. 93 s-au incheiat 10 conventii pentru 11 absolventi, suma angajata fiind de 42065 lei.

Astfel, suma alocata conventiilor in derulare pe anul 2017 este de 0,165 mil. lei.© 2009 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau admin