AJOFM Buzău - Instituție liberă de ”dosarul cu șină” !

Servicii pentru persoane fizice:

 • informarea, orientarea si consilierea profesionala a persoanelor neincadrate in munca precum si a altor persoane, in vederea gasirii unui loc de munca;
 • medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;
 • calificarea si recalificarea persoanelor neincadrate in munca;
 • reconversia profesionala a personalului, din cadrul agentilor economici supusi restructurarii, pentru prevenirea somajului;
 • stabilirea, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio - profesionale;
 • alte servicii specifice;

Servicii pentru persoanele juridice:

 • medierea intre cererea si oferta pe priata muncii;
 • selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca;
 • aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de munca;
 • consilierea pentru crearea de intreprinderi mici si mijlocii;
 • stimularea angajarii absolventilor, in conditiile legii;
 • primirea si inregistrarea declaratiilor lunare privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj;
 • alte servicii specifice.

© 2009 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau admin